over mij...

Na jaren vóór de klas staan, wilde ik wel eens náást de klas gaan staan. Ik wilde de kinderen meer leersuccessen laten opdoen, dan ik op dat moment in de klas kon bieden. Ik miste iets…

leren over leren

Alleen binnen het vak rekenen kon ik wel eens differentiëren met het aanbieden van verschillende manieren van uitrekenen. Maar dat werkte juist wel eens verwarrend bij sommige kinderen. En als ik er maar één aanbood, dan deed ik het niet goed volgens de methode, want deze wou juist dat je ze allemaal aanbood.

Kortom… ik had het gevoel dat ik nog wel wat kon leren over leren! Bij Tea Adema heb ik de training “Ik leer leren” gevolgd, over de voorwaarden tot het komen tot leren en in datzelfde jaar bij Annemieke Groeneveld de training “Snel leren = leuk leren”. Al snel kon ik beide trainingen binnen mijn praktijk gaan geven, zodat ik mijn “huiswerkkinderen” wat meer handvatten kon aanreiken, die bij hun leerstijl en leeftijd passen. Daarna volgden er nog vele nascholingen die ik allemaal met plezier heb gevolgd!

de grote stap

 In 2013 nam ik de stap om voor mezelf te gaan beginnen. Eerst thuis, maar daar werd het een beetje te krap, en dus ging ik in 2018 op zoek naar een geschikte ruimte waar ik grotere groepen kon ontvangen.

En die vond ik in het Bedrijvencentrum Roosendaal. Hier mocht ik mijn eigen “lokaaltje” inrichten, en ik ben er nog steeds heel blij mee!

Angela | Jong geleerd Studiecoaching | Huiswerkbegeleiding en coaching

“Ieder kind verdient een kans om succesvol te worden.”

mijn missie...

Ieder kind verdient een kans om succesvol te zijn. Mijn missie en doel is om kinderen niet alleen met hun huiswerk te begeleiden, maar ook om ze te helpen bij het halen van hun doelen. Deze bepalen ze namelijk helemaal zelf! Samen gaan we kijken hoe we deze in kleinere happen kunnen opdelen, en stapje voor stapje gaan ze zo op hun einddoel af. De prestaties op school verbeteren en stress neemt af.

en visie

Leren doe je je hele leven. Maar je leert pas echt, als je het nut ervan inziet, en als je het meteen kunt toepassen. Daar heb ik ook mijn nascholingen op uitgekozen. Niet teveel theorie, maar vooral toepasbare inhoud, die past bij de leerling. Ik vind het heerlijk om ieder jaar een training of workshop te volgen, die ik meteen in mijn praktijkje kan toepassen.

Door alle kennis en ervaringen die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan, kan ik veel meer coaching op maat geven. Ieder kind is anders, en leert anders, heeft andere behoeften. Daar probeer ik tijdens een kennismakings- of inspiratiegesprek samen met de ouders achter te komen. Meestal voelt het kind zich meteen gehoord en gezien, en gaan we binnen een week aan de slag. De stress neemt tijdens het gesprek al af, en de hoop zie ik dan groeien. 

mijn visie

elke niet gestelde vraag is een gemiste kans

Volg mij op de volgende kanalen

route