Kernvisie Methode

De Kernvisie methode is er voor kinderen die vastlopen in hun leerproces. Deze kinderen voelen zich vaak niet thuis op school, omdat een aantal dingen niet lukken. Deze methode leert kinderen (en volwassenen) technieken om informatie visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Daarbij ontdekken ze dat ze een heleboel meer kunnen dan ze zelf misschien dachten.

Over de training

Kinderen hebben van nature een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst.

De Kernvisie methode leert kinderen met de eerstgenoemde denkstijlen foute informatie (spellingfouten, omgedraaide cijfers, maar ook gedachtes) uit het hoofd te verwijderen en er goede voor in de plaats te zetten.

Daarnaast voorziet de Kernvisie methode in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Het kind is in staat het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf veranderen.

leerstijl ontdekken

Ieder mens denkt op 4 verschillende manieren: visueel (in beelden), auditief (op het gehoor), kinesthetisch (met het gevoel) en digitaal (met het verstand). We gebruiken al deze denksystemen, maar hebben wel voorkeuren in het gebruik van de systemen.

De kinderen die baat hebben bij de Kernvisie methode hebben een voorkeur om visueel/kinesthetisch te denken. Dus in beelden en met hun gevoel. Dit noemen we een rechtsgeörienteerde leerstijl. 

Rechtsgeörienteerde kinderen ervaren dat ze niet mee kunnen komen met de rest van de klas wat al snel kan leiden tot faalangst, een negatief zelfbeeld, belemmerende gedachten, met buikpijn naar school. 

Het is niet het onvermogen van het kind, want als het de informatie op een andere manier krijgt aangeboden kan hij of zij het wel.

doel van de training

Tijdens dit traject maakt het kind zich de techniek van de Kernvisie methode eigen. In nauwe samenwerking en begeleiding van zowel mij als de ouder(s).

hier ga je mee aan de slag

6 of 8 sessies van 1 uur per week, en dat om de 3 weken. Daar tussenin wordt er iedere dag een kwartier geoefend.

KERNVISIE METHODE

achtergrond

Deze training werd ontwikkeld door Wim Bouman, tevens schrijver van het boek Krachtig Anders Leren. Je kunt op zijn website meer info vinden over de Kernvisie methode en de eventuele vergoeding hiervoor: Kinderen, leerproblemen en de Kernvisie methode.

mijn visie

elke niet gestelde vraag is een gemiste kans

Volg mij op de volgende kanalen

route